За проекта

Проект TastyCheeseTOUR – всичко за сиренето!

 

Знаете ли, че има над 240 вида сертифицирани сирена със защитено наименование за географски произход, с традиционно специфичен характер  в Европейския съюз?
Знаете ли , че пазарът на сирене в ЕС е най-големият в света?

 

Това е нашата отправна точка. Ние ще използваме и старите богати  традиции за производство на сирена в партньорските страни, като движеща сила за развитието на селски туризъм, чрез насърчаване  на устойчиво развитие на малките производители, повишаване на интереса към традиционните сирена, привличане на нови посетители и запознаване с местните кулинарни традиции.

 

Партьорите по проект TastyCheeseTOUR ще разработят туристически маршрути в съответните региони, в които се произвежда сирене с високо качество. Проектът се изпълнява на териотирята на България, Италия, Латвия, Малта, Словения и Испания.

 

Основната ни цел е да се насърчи икономическото развитие на планински, селски райони, чрез разработванетона нов туристически продукт „Маршрути на сиренето“, който се базира на традицията за производство на сирене и е в съответствие с добрите практики за отговорен туризъм.

© Copyright 2016 by TastyCheeseTour Project Concept by Superficie 8